MPSHome Alumni Calendar Contact
Somali Culture Night

Somali Flag

5:00 pm College Planning Night for Somali speakers in 106A
6:00 pm Somali Cultural Presentation in Auditorium (dance, fashion show & poetry) - All are welcome
7:00 pm Somali meal in the small gym - All are welcome
Hello Sophomore and Junior Families! We have rescheduled our College Planning Session for Somali Speaking families for Wednesday May 1st. Come learn about the college admissions process!! Macluumaad dheeraad ah oo loogu talogalay Qoysaska ku hadla af soomaliga, Qolka#106A Ali Kofiro- La-taliyaha dugsiga Wellstone High School Qoysaska ku hadla af soomaliga waxay heli doonaan macluumaad ku saabsan shuruudaha qalin-jabinta Washburn High School, gelitaanka jaamacadda, aqbalaadda jaamacadda gaarka ah, kaalmada maaliyadda, iyo ilaha dheeraadka ah si loo xaqiijiyo guusha dugsiga sar Jadwalka Qoysaaska Ku Hadla Af Soomali: 5:00-6:00pm Qolka#106A